אלדר שיקלושי - 32

אלדר שיקלושי

מספר: 32

שוער

מספר עונות בקבוצה: 9 עונות