בר אלבו -22

בר אלבו

מספר: 22

שוער

מספר עונות בקבוצה: 3 עונות