נדב ניזרי - 24

נדב ניזרי

מספר: 24

פינה

מספר עונות בקבוצה: 4 עונות