עדי סלומיאנסקי - 3

עדי סלומיאנסקי

מספר: 3

מרכז

מספר עונות בקבוצה: 2 עונות