שיר גבזה -6

שיר גבזה

מספר: 6

פינה

מספר עונות בקבוצה: 4 עונות