שרון שלם

שרון שלם

מספר: 7

פינה

מספר עונות בקבוצה: 3 עונות